De les drogues a les pantalles?

Deixa un comentari

Deixo el reportatge que ha fet el Butlletí municipal de l’Ajuntament de Granollers d’aquest febrer sobre l’activitat al Servei de Salut Pública.
De les drogues a les pantalles – Butlletí municipal Ajuntament de Granollers Febrer de 2012

On em puc informar sobre drogues? Com em puc assessorar si sospito que un fill meu pot consumir-ne? Amb quins recursos puc comptar? Quins riscos comporta el consum o l’addicció? Quines actuacions porta a terme l’Ajuntament de Granollers en matèria de drogodependència? Aquestes són preguntes habituals a les quals respon el Servei d’Atenció a Adolescents i a les seves Famílies i altres recursos municipals. Un Servei que ha obert recentment una nova via de treball encaminada a respondre els dubtes derivats dels usos problemàtics de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TiC).

Des del primer mandat municipal de la democràcia, l’Ajuntament de Granollers ha desenvolupat polítiques en matèria de drogodependències, impulsant programes de prevenció i posant a disposició de les persones que es volien tractar l’addicció el Centre d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS), com a recurs més destacat. En els darrers anys ha sorgit la necessitat d’abordar el consum de drogues entre els joves des de diferents vessants, més enllà de les actuacions de prevenció en centres educatius, que es continuen fent. Aquesta filosofia s’ha concretat en un Pla municipal d’actuació que tracta les drogues també en l’àmbit de les famílies, del temps lliure i l’oci, -com per exemple en el Festival Musik n Viu-, de la formació, etc. i que, sense renunciar a l’abstinència com a millor manera d’evitar els problemes de consum, aposta per buscar alternatives a les persones que no hi volen renunciar.

Obrint nous canals de comunicació

Una estratègia que, de bon principi, ha utilitzat eines 2.0, per establir un canal de comunicació virtual amb els usuaris, ja siguin adults o joves. Així, entre les actuacions més rellevants d’aquest Pla figura la creació del portal www.sobredrogues.net, un bloc on es pot trobar informació sobre substàncies, material preventiu, servei de consulta, consells, assessorament i recomanacions de pàgines webs on trobar informació més concreta i específica per temàtiques. Aquest bloc, que ha esdevingut referent a Catalunya, estava pensat inicialment com una eina de suport al professorat, a pares i mares, però la realitat és que també està essent usada per molts joves. Des de www.sobredrogues.net també es possible accedir a diverses xarxes socials que permeten la consulta i el debat en línia.

Servei d’Atenció a Adolescents i a les seves Famílies

Un altre dels actius del Pla municipal en el consum de drogues ha estat la creació del Servei d’Atenció a Adolescents i a les seves Famílies que té com a objectiu l’orientació, assessorament i informació en matèria de drogues i que funciona des de 2007. Es tracta d’un recurs atès per un psicòleg, Jordi Bernabeu, que durant el 2010 va fer el seguiment personalitzat a 42 adolescents i/o joves i les seves famílies. D’aquests casos, el principal motiu de la visita té a veure amb el consum de cànnabis i alcohol, les dues drogues adolescents més destacades. “La majoria dels joves vénen acompanyats per un adult, que és qui mostra la preocupació per les conseqüències del consum; en altres ocasions la consulta té a veure amb el fet que els han posat alguna multa perquè han estat descoberts”, matisa Bernabeu.

Mesures alternatives a les sancions

A aquests joves se’ls aplica un programa de mesures alternatives a canvi de treure’ls la sanció. “Aquestes mesures estan pensades en clau de detecció precoç. Solen ser nanos que acostumen a estar molt al carrer, que no vénen a trobar aquest servei per si sols. Llavors se’ls planteja fer un seguiment a canvi de treure’ls la multa. Si no es compleixen els compromisos contrets, la multa continua endavant”, explica Bernabeu. Entre les condicions que se’ls posa hi ha una abstinència pactada i unes determinades responsabilitats en el marc de l’escola i/o amb la família. Després de quatre anys de funcionament d’aquest programa el balanç és molt positiu.

Al marge de l’assessorament personalitzat, el servei municipal d’informació sobre drogues per  a adolescents, que treballa coordinadament amb altres departaments municipals, deriva a serveis més específics d’assistència i tractament a les persones que ho requereixen. A més, també organitza xerrades, cursos i tallers relacionats amb el consum de drogues.

Sobre el consum de drogues entre els joves, Bernabeu creu que estadísticament les xifres són millors que fa quinze anys, encara que els consumidors són més visibles. El que està repuntant en el darrers temps és el beure alcohol en poc espai de temps, “això és així perquè els joves han de controlar més que no els descobreixin”, ja que ara no és legal per als menors comprar alcohol i beure’l en bars i discoteques.

Els usos d’Internet i les xarxes socials

En els darrers temps i de forma paral·lela al treball en prevenció de drogues, el Servei d’Atenció als Adolescents i a les seves Famílies ha detectat una demanda creixent d’assessorament per part dels adults pels usos que els joves fan de les noves tecnologies. Aquesta preocupació sol centrar-se en la quantitat de temps en què s’està connectat a un determinat joc; al mal ús de les xarxes socials com, per exemple, fer-se passar per una altra persona; el ressò que pot provocar insultar algú o penjar fotografies compromeses, etc. En definitiva, cal gestionar correctament la identitat virtual, establint uns paràmetres de control, igual com succeeix en el nostre comportament social. I aquesta és una realitat molt nova que encara es treballa poc preventivament però que l’Ajuntament de Granollers ha començat a abordar amb intervencions als centres educatius de primària i secundària, altres accions de sensibilització ciutadana, i també a través de www.sobrepantalles.net, un espai dirigit als joves per fomentar un ús moderat, responsable i crític de les tecnologies de la informació i la comunicació (videojocs, mòbils, blocs, Fotolog®, MSN® -mesenger-, Facebook®, etc.).

No es tracta d’anar contra les noves tecnologies que han transformat el nostre dia a dia i que també són un recurs de profit per a l’aprenentatge i la comunicació dels adolescents i els joves, sinó de tenir en compte determinats usos que poden implicar riscos per a la formació i la socialització dels joves. Una eventualitat que es pot minimitzar accedint a les noves tecnologies en l’entorn de la família, per exemple tenint l’ordinador en un espai comú, o l’escola, interioritzant les condicions d’ús.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Protected by WP Anti Spam