Sobre pantalles

Tecnologies (2.0, internet, videojocs, mòbils, xats, etc.):

Internet 2.0.
Wikipedia.¿Qué es la web 2.0?
Christian Van Der Henst S.

Concurs SobrePantalles
www.sobredrogues.net/pantalles
www.sopbredrogues.net/resultatsconcurs
SobreDrogues.net

Drogues i pantalles: tenen similituds?
Carles Sedó.

Activitat «Sempre Connectat!». Material professor.
Servei de Salut Pública. Ajuntament de Granollers.

Josep Maria Ganyet
Font: Jornades «El paper de les xarxes socials en la prevenció dels riscos del consum de drogues». GenCat. 17 de novembre de 2010.