Sobre drogues

Drogues, adolescència i joventut, prevenció…

View more presentations from sobredrogues

Jordi Bernabeu

Font: SobreDrogues.net

Reflexiones entorno a los jóvenes y las drogas.

Fernando Conde.

Font: Revista CEAPA. Desembre de 2004.

Drogues i adolescències: conèixer, compendre i actuar.

Jordi Bernabeu i David Santijas.

Font: El 9Nou. 19 de febrer de 2009.

Sobre los porros y la adolescencia.

Jordi Bernabeu.

Font: La Vanguardia. 7 de juny de 2009.

Quin panorama tenim?

Font: SobreDrogues.net. 11 d’abril de 2011

Una anàlisi dels últims resultats dels consums adolescents de drogues

David Pere Martínez Oró.

Font: SobreDrogues.net. Gener de 2012.

Porros, adolescències i senyals de fum.

Jordi Bernabeu.

Font: SobreDrogues.net. Maig de 2010.

Los ejes del cambio.

Fernando Conde.

Font: Congrés “Hablemos de Drogas”. Fundació Social La Caixa i FAD. 3, 4, 5 de juny de 2009.

Cuando los adolescentes cambian y los adultos no.

Jaume Funes.

Font: Congrés “Hablemos de Drogas”. Fundació Social La Caixa i FAD. 3, 4, 5 de juny de 2009.

Porros, adolescencias y señales de humo

Jordi Bernabeu Farrús

Font: www.lasdrogas.info. 21 de gener de 2011.

Adolescents con autonomía.

Jaume Funes

Font: La Vanguardia. 25 de juliol de 2010.

Joves i riscos. De què parlem?

Oriol Romaní.

Font: Revista Papers de Joventut. Octubre de 2010.

Drogues: propostes per a l’atenció i seguiment de casos

Entrevista motivacional.

Elvira Callejo.

Font: SOCALEMFYC. 19 de maig de 2006.

www.parlemdedrogues.cat.

Guia preventiva per la prevenció de drogues en l’àmbit familiar. Granollers_Acció Municipal en el Consum de Drogues.

Font: Ajuntament de Granollers i MC de la Vall del Tenes

Pautes per a l’atenció individual

Jordi Bernabeu.

Font: SobreDrogues.net. 2009.

Manual de Adicciones para Psicólogos especialistas en psicología clínica en formación

Elisardo Becoña/Maite Cortés (Ediciones SociDrogAlcohol)
Manual de Adicciones para Psicólogos especialistas en psicología clínica en formación – Elisardo Becoña/Mai…

Manual Adicciones Medicos Especialistas Formacion

Cesar Pereiro (SociDrogAlcohol/PNSD)
Manual Adicciones Medicos Especialistas Formacion – Cesar Pereiro – SociDrogAlcohol/PNSD

Drogues: Descripció i característiques

View more presentations from sobredrogues

Jordi Bernabeu.

Font: SobreDrogues.net. 2007.

Glosario de términos de alcohol y drogas.

OMS.

Últimas líneas de investigación con cannabis.

José Carlos Bouso.

Frnt: SobreDrogues.net. Juliol de 2010.

Reducción de riesgos y consumo recreativo.

Energy Control.

Dossier temático “Droguas de síntesis”

www.drogomedia.com

www.laclara.info

Pàgina web dirigida a majors de 16 anys amb informaciió sobre sexualitat i drogues.

http://sobredrogues.net/seccions/substancies-8

Apartat de substàncies

Epidemiologia: dades de consum, estudis, estadístiques

A la web de la Subdirecció General de Drogodependències de la Generalitat de Catalunya trobaràs la informació seguent. Accedeix clicant aquí.

 • Observatori de nous consums de drogues en l’àmbit juvenil
 • Sistema d’informació
 • Enquestes sobre consum
 • Informe dels resultats per a Catalunya de l’enquesta estatal sobre consum de drogues en estudiants d’educació secundària (ESTUDES) 2008
 • Resultats per a Catalunya de l’enquesta domiciliària sobre alcohol i drogues (EDADES) 2007
 • Informe dels resultats per a Catalunya de l’enquesta estatal sobre consum de drogues en estudiants d’educació secundària (ESTUDES) 2006-2007
 • Informe dels resultats per a Catalunya de l’enquesta estatal sobre consum de drogues en estudiants d’educació secundària (ESTUDES) 2004

A la web del Plan Nacional sobre Drogues trobaràs la informació de l’Observatorio español sobre drogas. Accedeix clicant aquí.

 • “Para conocer el consumo, percepciones y opiniones de la población española ante las drogas el OED lleva a cabo dos encuestas periódicas, la Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES) que se realiza en población de 15-64 años residente en hogares familiares y la Encuesta Estatal sobre uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES) que se realiza en estudiantes de 14-18 años que cursan Enseñanzas Secundarias.” De la web del PNSD.
 • 500 Internal Server Error

  Internal Server Error

  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

  Please contact the server administrator, webmaster@jordibernabeu.cat and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

  More information about this error may be available in the server error log.

  Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.