Documents

En aquest apartat deixo documentació pròpia i d’altres autors, així com altres històries que he anat recollint arran la meva feina a l’Ajuntament de Granollers.

La trobareu classificada en dos grans blocs: