Granollers_Acció Municipal en el Consum de Drogues: què hem fet i cap on volem anar?

Deixo la presentació que hem fet avui a les jornades «Joves, drogues i entorn 2.0: realitats emergents i accions de futur«. Ha estat un plaer poder organitzar tota aquesta història i comptar amb la presència de tanats companys de professió i feina, alhora que amb ponents de la talla d’en Ganyet, Funes i Comas.

Deixo també la presentació que ha fet en Josep Maria Ganyet «Adolescents i Xarxes Socials: per què un milió de girafes no poden estar equivocades?» que val molt la pena i ha estat brutal.

 

Con la educación no se juega (¿o sí?)

Carta publicada a La Vanguardia
Font: La Vanguardia. 1 de febrer de 2012.
Accedeix a la font original clicant aquí.

Durante los últimos meses la enseñanza (¿o educación?) ha sido objeto de muchas propuestas de cambio. Tanto el gobierno nacional como estatal han planteado iniciativas tan variadas como introducir la emprendeduría en las escuelas, otorgar rango de autoridad legal a los profesores, o bien cambiar la Educación para la ciudadanía por algo más de carácter Constitucional. Estos últimos días se propone alargar el bachillerato y acortar la Enseñanza obligatoria.

Se entiende que estas propuestas se llevarán a cabo para afrontar la actual situación crítica y paradójica. En los centros educativos tenemos altas tasas de fracaso escolar y bajos resultados obtenidos por diferentes informes de evaluación, de dudosa aplicación. Y en la calle, un alto número de parados (un 60% de los cuales sin la enseñanza mínima obligatoria superada; y de entre el 40% restante resulta que tenemos un alto número de sobrecualificados).

Es evidente que se necesita una reformulación de la educación. Pero tomemoslo en serio. Ahora no lo estamos haciendo. Todo ello da una sensación de improvisación total. Y en vez de hacer de la educación una cuestión de Estado (y de ciudadanía) la estamos dejando en manos de los partidos gobernantes de turno, que reformarán por enésima vez las leyes que ya se aplican en función de sus intereses. Estoy seguro de que acabaremos reduciendo cuestiones estructurales sobre el sistema educativo en simplificaciones tales como decidir sobre la lengua vehicular, o bien introducir la Constitución en las aulas.

Por cierto, ya que reformulamos … ¿Porqué no pensar en un sistema laboral que garantice una introducción más flexible de los adolescentes que no se encuentren a gusto o no contemplen las enseñanzas medios o superiores? Probablemente también acabaremos reduciendo este debate a temas como despidos por días trabajados o las reducciones salariales de los funcionarios.

Por lo que ya que lo hacemos, hagámoslo bien, por favor…

Jordi Bernabeu Farrús
Centelles (Osona)

Con la educación no se juega (¿o sí?) – La Vanguardia 1 de febrer de 2012

De les drogues a les pantalles?

Deixo el reportatge que ha fet el Butlletí municipal de l’Ajuntament de Granollers d’aquest febrer sobre l’activitat al Servei de Salut Pública.
De les drogues a les pantalles – Butlletí municipal Ajuntament de Granollers Febrer de 2012

On em puc informar sobre drogues? Com em puc assessorar si sospito que un fill meu pot consumir-ne? Amb quins recursos puc comptar? Quins riscos comporta el consum o l’addicció? Quines actuacions porta a terme l’Ajuntament de Granollers en matèria de drogodependència? Aquestes són preguntes habituals a les quals respon el Servei d’Atenció a Adolescents i a les seves Famílies i altres recursos municipals. Un Servei que ha obert recentment una nova via de treball encaminada a respondre els dubtes derivats dels usos problemàtics de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TiC).

Des del primer mandat municipal de la democràcia, l’Ajuntament de Granollers ha desenvolupat polítiques en matèria de drogodependències, impulsant programes de prevenció i posant a disposició de les persones que es volien tractar l’addicció el Centre d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS), com a recurs més destacat. En els darrers anys ha sorgit la necessitat d’abordar el consum de drogues entre els joves des de diferents vessants, més enllà de les actuacions de prevenció en centres educatius, que es continuen fent. Aquesta filosofia s’ha concretat en un Pla municipal d’actuació que tracta les drogues també en l’àmbit de les famílies, del temps lliure i l’oci, -com per exemple en el Festival Musik n Viu-, de la formació, etc. i que, sense renunciar a l’abstinència com a millor manera d’evitar els problemes de consum, aposta per buscar alternatives a les persones que no hi volen renunciar.

Obrint nous canals de comunicació

Una estratègia que, de bon principi, ha utilitzat eines 2.0, per establir un canal de comunicació virtual amb els usuaris, ja siguin adults o joves. Així, entre les actuacions més rellevants d’aquest Pla figura la creació del portal www.sobredrogues.net, un bloc on es pot trobar informació sobre substàncies, material preventiu, servei de consulta, consells, assessorament i recomanacions de pàgines webs on trobar informació més concreta i específica per temàtiques. Aquest bloc, que ha esdevingut referent a Catalunya, estava pensat inicialment com una eina de suport al professorat, a pares i mares, però la realitat és que també està essent usada per molts joves. Des de www.sobredrogues.net també es possible accedir a diverses xarxes socials que permeten la consulta i el debat en línia.

Servei d’Atenció a Adolescents i a les seves Famílies

Un altre dels actius del Pla municipal en el consum de drogues ha estat la creació del Servei d’Atenció a Adolescents i a les seves Famílies que té com a objectiu l’orientació, assessorament i informació en matèria de drogues i que funciona des de 2007. Es tracta d’un recurs atès per un psicòleg, Jordi Bernabeu, que durant el 2010 va fer el seguiment personalitzat a 42 adolescents i/o joves i les seves famílies. D’aquests casos, el principal motiu de la visita té a veure amb el consum de cànnabis i alcohol, les dues drogues adolescents més destacades. “La majoria dels joves vénen acompanyats per un adult, que és qui mostra la preocupació per les conseqüències del consum; en altres ocasions la consulta té a veure amb el fet que els han posat alguna multa perquè han estat descoberts”, matisa Bernabeu.

Mesures alternatives a les sancions

A aquests joves se’ls aplica un programa de mesures alternatives a canvi de treure’ls la sanció. “Aquestes mesures estan pensades en clau de detecció precoç. Solen ser nanos que acostumen a estar molt al carrer, que no vénen a trobar aquest servei per si sols. Llavors se’ls planteja fer un seguiment a canvi de treure’ls la multa. Si no es compleixen els compromisos contrets, la multa continua endavant”, explica Bernabeu. Entre les condicions que se’ls posa hi ha una abstinència pactada i unes determinades responsabilitats en el marc de l’escola i/o amb la família. Després de quatre anys de funcionament d’aquest programa el balanç és molt positiu.

Al marge de l’assessorament personalitzat, el servei municipal d’informació sobre drogues per  a adolescents, que treballa coordinadament amb altres departaments municipals, deriva a serveis més específics d’assistència i tractament a les persones que ho requereixen. A més, també organitza xerrades, cursos i tallers relacionats amb el consum de drogues.

Sobre el consum de drogues entre els joves, Bernabeu creu que estadísticament les xifres són millors que fa quinze anys, encara que els consumidors són més visibles. El que està repuntant en el darrers temps és el beure alcohol en poc espai de temps, “això és així perquè els joves han de controlar més que no els descobreixin”, ja que ara no és legal per als menors comprar alcohol i beure’l en bars i discoteques.

Els usos d’Internet i les xarxes socials

En els darrers temps i de forma paral·lela al treball en prevenció de drogues, el Servei d’Atenció als Adolescents i a les seves Famílies ha detectat una demanda creixent d’assessorament per part dels adults pels usos que els joves fan de les noves tecnologies. Aquesta preocupació sol centrar-se en la quantitat de temps en què s’està connectat a un determinat joc; al mal ús de les xarxes socials com, per exemple, fer-se passar per una altra persona; el ressò que pot provocar insultar algú o penjar fotografies compromeses, etc. En definitiva, cal gestionar correctament la identitat virtual, establint uns paràmetres de control, igual com succeeix en el nostre comportament social. I aquesta és una realitat molt nova que encara es treballa poc preventivament però que l’Ajuntament de Granollers ha començat a abordar amb intervencions als centres educatius de primària i secundària, altres accions de sensibilització ciutadana, i també a través de www.sobrepantalles.net, un espai dirigit als joves per fomentar un ús moderat, responsable i crític de les tecnologies de la informació i la comunicació (videojocs, mòbils, blocs, Fotolog®, MSN® -mesenger-, Facebook®, etc.).

No es tracta d’anar contra les noves tecnologies que han transformat el nostre dia a dia i que també són un recurs de profit per a l’aprenentatge i la comunicació dels adolescents i els joves, sinó de tenir en compte determinats usos que poden implicar riscos per a la formació i la socialització dels joves. Una eventualitat que es pot minimitzar accedint a les noves tecnologies en l’entorn de la família, per exemple tenint l’ordinador en un espai comú, o l’escola, interioritzant les condicions d’ús.

Una entrevista d’en David Saavedra (al seu blog)

Deixo l’entrevista que el company David Saavedra, responsable del Blog http://prevenciondrogodependencias.blogspot.com m’ha fet aquest gener. Gràcies David per la iniciativa.

Font: http://prevenciondrogodependencias.blogspot.com/
Accedeix a l’enllaç original clicant aquí.

En esta entrevista conversamos con Jordi Bernabeu, psicólogo del Ayuntamiento de Granollers y responsable de dos blogs de referencia: sobredrogues.net y sobrepantalles.net que son de referencia obligatoria. También hay que destacar sus artículos de opinión en la página IEANET. 

1.- ¿Cuál es tu actividad profesional en el campo de las adicciones?

Trabajo desde hace 12 años en el campo de la atención y prevención del consumo de drogas. Comencé mi actividad en dos proyectos puramente de reducción de riesgos y daños y que –pese a que la finalidad era profesional- te implicaban mucho más allá que una pura relación contractual. Se trataban el proyecto de prevención Energy Control y el Programa de Atención Sociosanitario del barrio de Can Tunis de Barcelona. A partir de aquí he trabajado en proyectos municipales de prevención en el consumo de drogas y en el ámbito de gente adolescente y joven básicamente. Actualmente trabajo como psicólogo y técnico del Plan de prevención de drogas del Ayuntamiento de Granollers, tengo mi actividad paralela como psicólogo en atención y tratamiento de problemas relacionados con el consumo de drogas.

Creo que soy un afortunado porqué puedo combinar, en un mismo espacio laboral, la atención con la prevención. Por lo que te ayuda a no caer en universos cerrados por lo que respecta a las drogas (no todos los consumos son problemáticos). A la vez, te permite crear puentes entre campos bastante alejados en sus prácticas y discursos (prevención y tratamiento).

2.- ¿Qué te ha llevado a estar presente en las redes sociales y cómo decidisteis iniciar vuestros blogs?

Si te soy sincero inicialmente era un poco reacio a usar las redes sociales. Supongo que por desconocimiento, tiempo, saturación personal y alguna otra variable que ahora no viene a cuento. Y de hecho, actualmente le dedico bastante tiempo (personal y profesional). Sobretodo el último año. Podría decir que ahora tendría dificultades por concebir un día a día sin su uso.

Desde el primer momento entendía que serían algo más que un puro hobby o apéndice simple del trabajo. Y fue cuando entré a trabajar en Granollers que me decidí por crear el blog-web de www.sobredrogues.net. Entonces el concepto WordPress o Blogspot era algo desconocido. Y la revolución del Facebook y Twitter estaba por llegar. A partir de aquí la historia ha ido a más y he intentado hacer del SobreDrogues.net una fuente fiable de información a la vez que de producción (producir, no sólo consumir).

En estos momentos hemos iniciado un hermano pequeño (que a lo mejor se come al grande): www.sobrepantalles.net. Y paralelamente estoy probando algo a título personal.

El uso de Facebook y Twitter nos ha cambiado la vida. Para bien o para mal. De momento, en mi caso –desconozco en un futuro- creo que mucho y para bien. Se ha convertido en un canal con mucha fuerza y en mi situación, que trabajo con mucha gente joven, una oportunidad para estar conectado con ellos de un modo positivo y, porque no decirlo, bonito.

Creo que se pueden dinamizar y construir muchas relaciones positivas y constructivas con ellos a partir de estas herramientas. En mi caso, Facebook, sobretodo. Un chaval un día en una charla me dijo algo que me hizo mucha gracia: “El Tuenti es para los niños, el Facebook para los jóvenes y el Twitter para los puretas”. Mejor definición que esa…

Existen personas que no lo ven así, pero creo que hemos pasado a entender la redes sociales como un canal de comunicación que está ahí a como uno de los principales. Mi discurso siempre comenzará en clave constructiva. Pero tampoco quiero hacer proselitismo. Donde esté una buena conversación cara a cara…

A la vez, ¿para que nos vamos a engañar? Son también una herramienta para la proyección profesional (y que conste que me la resbalan los trepas). De hecho, te contesto esta entrevista a partir de que nos hayamos conocido en Twitter.

3.- ¿Cómo ves la evolución de las adicciones en el próximo año?

Pues sinceramente creo que por lo que se refiere a las drogas y gente joven vienen unos años relativamente felices. A pesar del tremendismo existente, los chavales en general están bastante tranquilos. Habrá que ver los ciclos de consumo como evolucionan y no es descartable que se pronuncien nuevos patrones de consumos problemáticos, pero pienso que, a corto plazo, no.

De los adultos… Supongo que vamos a ir viendo como alcohol y cocaína siguen (más de lo que están) como drogas “problema”.

Veremos como afectan determinadas frustraciones que la crisis ha propiciado a muchos personas. Y si esto tiene consecuencias en el campo de las adicciones, consumos problemáticos, etc.

Por lo que se refiere al cannabis, desconozco su futuro legal. Personalmente pienso que necesitamos de una vez por todas un gobierno sensato que apueste por una regulación diferente a la actual. La coyuntura actual de crisis económica puede ayudar a que esto de avance. Se necesita dinero y las arcas del Estado aumentarían cuando éstas vieran que el cannabis produciría ingresos. Actualmente el peso de los votos en contra de las personas que no ven claro este tema pesa más que lo que muchos políticos desearían. Pero la política es así… A la vez, nos ayudaría a normalizar muchas situaciones adultas y permitiría elaborar un discurso sensato hacia los chavales.

Muchas personas que trabajamos en este campo estamos “asumiendo” los problemas asociados a determinados usos de las tecnologías (TIC, redes sociales, juegos en línea, etc). Es probable que los problemas vayan aumentando. Pero estoy seguro que en este campo aparecerán un número significativamente importante de situaciones en personas adultas. Por lo que no sólo jóvenes. La difusión de las barreras entre lo privado y público, personal y profesional, etc. provocará situaciones que tendremos que trabajar. Así como la gestión de la desconexión (¡no de la conexión!).

Lo que sí que veo es una involución importante por lo que se refiere al discurso preventivo. Lamentablemente, veo que vuelven a ganar discursos retrógrados que vienen de los grandes ejercicios de prevención (grandes fundaciones, planes estatales desorientados, bancos y cajas con finalidades “sociales”, etc.). Con el discurso de lo científico y de los presumiblemente desconocidos efectos problemáticos a largo plazo nos están colando ciertos discursos tremendistas actual que en su día nos colaron con situaciones pasadas (heroína, lsd, etc.). Si a esto le sumas que la hiperprotección hacia adolescentes y jóvenes va a más, rozando la patología, pues…

Claro que entiendo como la prevención como algo que va muchos más allá que conseguir la abstinencia: potenciar la autonomía, fomentar la responsabilidad y reducir daños (evitar que tengamos problemas). Y puestos a reflexionar: a ver si somos capaces de trasmitir –a los que trabajamos en prevención- una imagen de la abstinencia que sea simpática, práctica y útil.

Y es evidente que deberemos tener cuidado con nuevos problemas que nos están sacudiendo y que espero que no generen “atracción por lo prohibido”: corrupción, básicamente. Que los Urdangarín, Millet, Matas, Camps, etc. no sirvan de referencia a generaciones presentes y futuras para que tengamos nuevos adictos al dinero fácil.

4.- Si quieres comentar algo más… como profesional del ámbito social…

Entiendo que me he dejado muchas cosas. Y que mi visión es muy subjetiva. Pero siempre defiendo que como profesionales (o ciudadanos que nos movemos en los social) debemos movernos bajo tres premisas: (1) sentido común (¿común?) ; (2) flexibilidad (me atrevería a decir que a veces nos estancamos en discursos que nos sirven para mantener nuestro tinglados pero difieren de la realidad); (3) y aprender de los errores (¡que nos sirvan para avanzar, no para repetirlos!).

Veremos como nos va…

Pues veremos, veremos… y esperemos que en el futuro volvamos a tener la ocasión de hacer otra entrevista y podamos comentar lo que ha cambiado si cambia algo. Desde luego felicitar a Jordi por sus opiniones y comentarios que son referentes en diversos foros sociales y de internet. Muchas gracias por su tiempo.

Condemnes exemplars

Carta al Diria Ara. 15 de gener de 2012.
Clica per decarregar el PDF aquí.

Si deixem de banda que les acusacions contra Camps, Matas i Urdangarin s’estan
convertint en un clàssic de despropòsits sobre corrupció, aquesta setmana passada hem trobat dos exemples singulars que, tot i el poc ressò mediàtic que han tingut, s’enduen la
palma. D’una banda,un suís anomenat Moritz Küng (aliè a l’empresa cervesera) cobra 5.500 euros al mes –de l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya–
des del 2009 per la gestió d’un centre d’art que ni tan sols existeix. I de l’altra, i encara
més escandalós, el cas de l’exresponsable d’ocupació andalús que, conjuntament amb el seu xòfer, va beure, va esnifar i gaudir una gran festa amb diners procedents de fons públics, subvencions i expedients de regulació.

No podem normalitzar situacions que són totalment inacceptables. Cal condemnar exemplarment els culpables i també els que han permès tots aquests desgoverns. Com deia Juanjo Sáez en aquest mateix diari el dimecres 10 de gener: “En un món inconformista hi hauria una revolució”
Condemnes exemplars – ARA 15 de gener de 2012

Sense futbol a TV3, pensarem més

Carta a El9Nou. 16 de desembre de 2012.

Vivim en un sistema injust davant les desigualtats socials. Fa temps que sabem que els beneficis cauen en mans privades. I en canvi hem hagut d’assumir que les pèrdues s’han de socialitzar. És a dir, pagar-les entre tots. De fet, davant la nova proposta del govern de retallar a l’empleat públic part del seu sou de 2012, alhora que disminuir el pressupost de l’any que, ja minvat des de 2011, ens han inundat de veus amb opinions de tota mena. Però agafen especial rellevància algunes que em preocupen: Joan Rosell, president de la CEOE -especialista en linxar a l’empleat públic- ha qualificat les retallades de “sentit comú”. Sala-Martí, també. En Josef Ajram, broker de moda, aposta per solucions de tall força neoliberals. Algunes patronals proposen privatitzacions per fer front a les tisorades. I en seguiríem trobant uns quants. Potser haurien de passar-se per alguns CAPS, hospitals, centres d’ensenyament o Ajuntaments. Resulta increïble veure com molts dels discursos ultraliberals que ens han posat en aquesta crisi són els altaveus mediàtics que ara ens donen la solució.

I parlant dels mèdia: les noves retallades del Govern han afectat un altre tema sensible. La televisió pública. I com a conseqüència, la retransmissió dels partits de futbol a TV3. Si bé és cert que és un tema que no cal pendre’s a la babalà, per tot el que comporta –econòmica, social i culturalment- no ens oblidem que primer cal ocupar-se de les obligacions per després disfrutar amb les devocions. I en èpoques en que perillen sous, serveis bàsics i drets universals, millor retallar quelcom prescindible, com el Gran Premi de Dubai de F1 o bé el Málaga-Betis de la Lliga BBVA, que no pas en el plat a taula o la nòmina a final de mes. De fet, si hem de racionalitzar, ja veurem els partits o les carreres per altres canals. Això sí, en un altre idioma. Possiblement condicionats als designis de cadenes (catalanes) privades. I si han de baixar els sous als futbolistes o pilots perquè també es ressentiran d’aquesta decisió, potser serveixi perquè empatitzin amb els problemes de les persones normals. Tot i que no sé si el govern ha previst que ara que no veurem el fútbol tindrem més temps per pensar…

Existeixen els consums adolescents intensius de cocaïna?

Deixo la presentació feta a les jornades de Cocaonline organitzades per l’Institut Genus i el Departament de Salut. I el vídeo de la presentació.

Divertit i maco haver-ho fet amb el company Lluís Cucurull. I encantat de compartir taula amb en Carles Sedó, n’Otger Amatller, en David Pere, l’Edu Hidalgo i en Txotxi.

Una propuesta sensata para la regulación del consumo de cannabis

Article a La Vanguardia. 15 de desembre. Publicat al Blog del lector.
També publicat a www.lasdrogas.info
Accedeix a la font original a La Vanguardia clicant aquí.
Accedeix a la font original a www.lasdrogas.infoclicant aquí.

Tenemos delante una propuesta del gobierno vasco de pedir una regulación legal diferente al actual planteamiento prohibicionista sobre el consumo de cannabis. De hecho, en los últimos años, bastantes políticos, sobre todo aquellos que ya están retirados, u otros personajes ilustres (Vargas Llosa, Coelho, etc.) piden públicamente su legalización. Uno de los últimos ejemplos lo tuvimos con el expresidente del Gobierno, Felipe González, cuando acudió el año pasado en la recepción organizada por el embajador de México en Madrid. Se manifestó partidario de la legalización ante el problema de narcotráfico que sufre el país gobernado por Calderón.

No olvidemos que en México se cifran unas 30.000 muertes, muchas de ellas de menores de edad, causadas por la guerra entre narcos y Estado. José Antonio Alonso, anterior ministro portavoz del Gobierno ZP rápidamente desautorizó las palabras de González. Curiosamente, el propio Alonso señaló en su momento, como portavoz de Jueces para la democracia, allá por 1989 cuando veía los toros desde la barrera, en el Manifiesto de Málaga, las bondades del sistema político holandés en relación a la regulación del cannabis. ¿Y qué decir del propio González, que bajo su mando impuso la famosa ley 1 / 92, popularmente conocida como Ley Corcuera, que castigaba duramente el consumo y tenencia de cannabis?

¿No será que este tema aún no es rentable para un gobierno en activo? Probablemente el peso de los votos de los ciudadanos contentos con este talante progresista no supere al de los votos de los que no apoyarían esta causa. De momento el peaje electoral resta más votos que no suma. No nos engañemos, cuando muchos políticos plantean esta cuestión lo hacen básicamente por los beneficios económicos que convellarían esta propuesta. Y de hecho, legalizar el consumo de cannabis bajo un prisma liberal es fácilmente justificable viendo los penosos resultados de la actual política represiva y de control de la oferta. Cualquier prohibición acaba siendo una mina para el mercado negro y el crimen organizado, y fuente de corrupciones del campo público y privado.

Los que temen a este proceso apelan a que los beneficios de regular el mercado de negro causarían el posible aumento dificílmente demostrable del consumo. Asimismo, facilitaría que drogas como la cocaína fueran más deseadas dada la lógica de “la atracción por lo prohibido”. Pero obvian aspectos positivos que podríamos controlar: se tendría una sustancia menos adulterada (control sobre la calidad). Situaría los consumidores en espacios más “seguros” (por tanto, controlados). Dispondríamos de más control de la accesibilidad (sobre todo para aquellos adolescentes que actualmente acceden con más facilidad a cannabis que alcohol, por poner un ejemplo). Y un sinfín de etcéteras.

El debate a plantear no es sobre qué problemas provocaría la legalización. Si no, cómo construir un proceso constructivo de regulación legal del consumo de cannabis. Ha quedado sobradamente demostrado que las políticas sobre drogas son problematizadoras, generando más problemas que no soluciones. Y contraproducentes, pues aumentan el consumo a pesar del pretendido control de la oferta. El reto es abrir el debate de la regulación legal, mal llamada legalización. Sin miedos ni tapujos. Visto lo visto, tenemos poco que perder. Eso sí, utilizemos un discurso maduro y coherente. Es decir, reconducir la inversión a perseguir la oferta a favorecer una demanda controlada: mayor dedicación en educación y prevención.

Con esta propuesta del Gobierno Vasco abre una vía. Al menos, reflexiva y que apuesta por hacer frente a una situación real. Habrá que ver cuáles son las reacciones y cómo se viven desde los diferentes intereses. Y qué repercusiones tiene en otras comunidades. Al menos, hay que aplaudir la sensatez de poner el tema sobre la mesa.

De los sobrecualificados

Publicat La Vanguardia. 11 de desembre de 2012.
Accedeix a la notícia original clicant aquí.

Publicaba La Vanguardia en su editorial de domingo (“Los sobrecualificados”) que “Un 31% de los trabajadores españoles de entre 25 y 54 años acredita un nivel de formación superior al que exige su empleo“. Esta notícia nos hace repensar una frase que todos dábamos por evidente: La formación es básica. Pero tendríamos que añadir algo más: Siempre y cuando se vinculen los estudios a las posibilidades de ocupación y expectativas de resultado. Y resulta que tenemos la tasa más alta de la UE de trabajadores empleados en cargos o responsabilidades muy por debajo de su estatus formativo.

Tanta formación mal gestionada puede provocar dos elementos socialmente problemáticos: frustración y desinterés. Por un lado, no se alcanzan metas y objetivos, siempre y cuando sean razonables, entre la ocupación (el empleo) asociada al camino formativo realizado. A la vez, puede provocar desafección puesto que la inversión en estudios es muy desproporcionada al resultado final (¿Vale la pena estudiar tanto para tan poco, podría preguntarse alguien?).

Si bien hace poco un estudio nos recordaba que un 60% de los desempleados actuales no tiene aprobada la enseñanza básica obligatoria, el otro 40%, dato estadísticamente significativo, sí que la tiene. Y muchos de estos parados, con estudios superiores.

Por lo que si la formación sigue siendo básica (esto nadie lo duda), también debe serlo que el nuevo gobierno se plantee dos nuevas cuestiones más allá de la creación de empleo: potenciar una formación profesional y universitaria acorde a las demandas profesionales. O lo que es lo mismo: ajustar las necesidades del mercado profesional a la formación de la gente joven (y no tan joven). Y meditar sobre si mantener la enseñanza obligatoria a los 16 años de edad, replanteando las cuestiones relativas a la contratación de los menores de edad; para facilitar así su inserción profesional.

Notícia a VOTV sobre el programa d’atenció a adolescents i joves

Deixo la notícia emesa a VOTV sobre el nostre programa i visió entorn el tema del cànnabis. Gràcies a VOTV i a en Dani Agudo per el reportatge.

Font: VOTV. 7 de desembre de 2011.
Clica aquí per veure el reportatge.

Pàgina 8 de 12« Primera...678910...Última »